اختصارات جد مهمة

إنضم
9 يناير 2022
المشاركات
1
خلي عندك هاد البوسط غادي تحتاجوا فقرايتك وفخدمتك لأنه مهم بزااااف
هاهوما بين اديك فابور وبالدارجة المغربية، وخطوة بخطوة
سلسلة لتعلم الوورد بالدارجة من الصفر Word :
Ctrl+A. ... ... ... ... ... ... ... ... Sélectionner tous
Ctrl+C. ... ... ... ... ... ... ... ... Copie
Ctrl+X. ... ... ... ... ... ... ... ... Coupe
Ctrl+V. ... ... ... ... ... ... ... ... Coller
Ctrl+Z. ... ... ... ... ... ... ... ... Annuler
Ctrl+G. ... ... ... ... ... ... ... ... Audacieux
Ctrl+U. ... ... ... ... ... ... ... ... Souligner
Ctrl+I. ... ... ... ... ... ... ... ... Italique
F1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Aide
F2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Renommer L'objet sélectionné
F3. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Trouver tous les fichiers
F4. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ouvre le drop-Down de la liste de fichiers dans les boîtes de dialogue
F5. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Rafraîchir la fenêtre actuelle
F6. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Changement de focus dans Windows explorer
F10. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Active les options de la barre de menu
Alt+Tab. ... ... ... ... ... ... ... . Cycles entre applications ouvertes
Alt+F4. ... ... ... ... ... ... ... ... Quitter le programme, fermer la fenêtre actuelle
Alt+F6. ... ... ... ... ... ... ... ... Basculer entre les fenêtres du programme actuel
Alt+Entrée. ... ... ... ... ... ... . Ouvre la boîte de dialogue des propriétés
Alt+Space. ... ... ... ... ... ... . Menu du système pour la fenêtre actuelle
Alt +¢. ... ... ... ... ... ... ... ... . Ouvre des listes de drop-Down dans les boîtes de dialogue
Retour en arrière. ... ... ... ... ... ... Passer au dossier parent
Ctrl+Esc. ... ... ... ... ... ... . Ouvre le menu de démarrage
Ctrl+Alt+Suppr. ... ... ... ... . Ouvre le gestionnaire de tâches, redémarre l'ordinateur
Ctrl+Tab. ... ... ... ... ... ... . Déplacez-vous à travers les onglets de propriété
Ctrl+Shift+Drag. ... ... ... Créer un raccourci (aussi un clic droit, glisser)
Ctrl+Drag. ... ... ... ... ... ... Copier le fichier
Ces. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Annuler la dernière fonction
Quart de travail. ... ... ... ... ... ... ... ... . Appuyez / maintenez le poste, insérez le CD-Rom pour contourner l'auto-Play
Shift+Drag. ... ... ... ... ... . Déplacer le fichier
Maj+F10.. ... ... ... ... ... ... . Ouvre le menu contextuel (même que le clic droit)
Maj+Suppr. ... ... ... ... ... Effacement complet supprimer (contourner la poubelle de recyclage)
Lettre de alt+underlined. ... . Ouvre le menu correspondant
RACCOURCIS CLAVIER PC
Contrôle du curseur de document
À la maison. ... ... ... ... ... ... . Au début de la ligne ou à l'extrême gauche du champ ou de l'écran
Fin. ... ... ... ... ... ... ... . À la fin de la ligne, ou à l'extrême droite du champ ou de l'écran
Ctrl+Début. ... ... ... . Au sommet
Ctrl+End. ... ... ... ... . Au fond
Page up. ... ... ... ... ... . Déplace le document ou la boîte de dialogue sur une page
Page en bas. ... ... ... . Déplace le document ou la boîte de dialogue en bas d'une page
Les clés de la flèche. ... ... ... Déplacez-vous dans les documents, les boîtes de dialogue, etc.
Ctrl+ >. ... ... ... ... ... . Prochain mot
Ctrl+Shift+ >. ... ... . Sélectionne Le mot
Contrôle de l'arbre de Windows explorer
Clavier numérique *. ... Agrandir tout sous la sélection actuelle
Clavier numérique +. ... Élargit la sélection actuelle
Clavier numérique -. ... Effondre la sélection actuelle
.. ... ... ... ... ... ... ... ... . Développez la sélection actuelle ou allez au premier enfant
‰. ... ... ... ... ... ... ... ... . Effondrement de la sélection actuelle ou allez chez parent
Personnages spéciaux
ترجمه فرانكو
" ouverture de la citation unique. ... Alt 0145
" fermeture de la citation unique. ... . Alt 0146

بايو انستا

 
أعلى